2010/09/21Illustrations for an article in Tecknaren (nr4/10), about the Swedish Social Insurance Administration. (Klicka för större. Bilden längst ner fick inte plats i tidningen, vilken också innehåller spännande läsning om Beata Boucht och Jane Bark. Bl a.)