2009/12/01


Bara tänk på allt socker som finns i världen!

(Just imagine all the sugar in the world! A listing of different kinds of sugar found on the kitchen table.)