2009/10/08

Till alla er nyblivna föräldrar som vill att just ert barn skall göra framtida karriär som bilskolelärare! Här är namnförslagen för er!

To you parents who want your child to grow up and become a (Swedish) driving instructor! Here are the perfect names for your baby!


Cirkus Kievs bilskolelärarsketcher i P3.