2009/07/16


Kaffegök med sällskap. Ett av mina kortmotiv. Sommaren känns bra!

One of the motifs from my cards in the shop. Summer is fine!