2008/06/05


Men hallå EU! Året är 2008. Var är kvinnorna?
Gå in och skriv under här om du vill se en förändring!

250 million women in the EU. Not a singel one good enough? Sign here if you wish to see a change!

www.femalesinfront.eu