2008/05/07


Sista bilderna från Berlin. Botaniska trädgården! Last pictures from Berlin. The Botanical Garden!