2008/02/22


Hälsningar från kontoret! Pelikantusch, inspirationspapper, papptallrikspaletter, indiska fröpåsar från Åsa, cmyklappar. Bruno har ritat porträttet "Lena med brillor". Images from my studio. Pelikan-ink, wrapping-paper for inspiration, colour samples. Bruno has made the portrait "Lena with glasses".

John Broadley. Inspiration!